תקנון

 

כללי 

  "גלית דורית" “Galit Dorit” “G-D” הינה ארגון פרטי/גמ"ח. "גלית דורית" “Galit Dorit” “G-D” (להלן: "הארגון"), מציגה מידע אודותיה ואודות מוצריה וזאת בכפוף לתנאים כדלקמן:        

 • השימוש באתר כפוף ומותנה בהסכמתך לאמור בתנאי שימוש אלה. על ידי השימוש באתר, הנך נותן בזאת את הסכמתך החד משמעית לתנאי שימוש אלו והנך מתחייב לפעול על פיהם, ואין באי קבלת הסכמתך המפורשת ובכתב לתנאי השימוש כדי לגרוע מהסכמתך זו. למען הסר ספק יובהר כי תנאי השימוש כדלקמן חלים על כל המשתמשים מכל מן וסוג שהוא, לרבות, אך לא רק, בתי עסק, נותני שירותים, צרכנים ומתעניינים במוצרי העסק.

 • הארגון תהא רשאית, בכל עת וללא צורך במתן הודעה מראש כלשהי, לבצע שינויים ו/או עדכונים בתנאי שימוש אלה אשר יכנסו לתוקפם מיד עם פרסומם. בשימוש באתר הנך מסכים בזאת להיות כפוף לאמור בתנאי השימוש והעדכונים שיפורסמו מעת לעת. עליך לחזור ולהתעדכן מעת לעת בדבר שינויים שיבוצעו בתנאי השימוש.

 • הארגון שומר לעצמה את הזכות הבלעדית לעשות כל שינוי באתר בכל עת ומכל סיבה, בלי כל הודעה מראש ובלי כל אחריות מצדה. בנוסף, שומרת לעצמה את הזכות לשנות ו/או להוסיף ו/או להשמיט כל חומר מהחומרים המפורסמים באתר, לעצבו מחדש, להחליף את תכניו, ולבטלו והכל כראות עיניה ולפי שיקול דעתה הבלעדי.        

 • הניסוח בלשון זכר הינו מטעמי נוחות בלבד והוא מתייחס לגברים ולנשים.

מדיניות              

 • הארגון תהא רשאית, והנך נותן בזאת את הסכמתך לחברה, לאסוף למאגר מידע כל מידע אשר נמסר לה על ידך במהלך ההרשמה באתר ו/או השימוש בו ו/או או בכל אופן אחר (להלן: "מידע"), לרבות אך לא רק, כל הפרטים שנמסרו על ידך במסגרת הליך ההרשמה, זהות מערכת ההפעלה ומערכת הדפדפן של המשתמש. העסק תהא רשאית בנוסף לעשות שימוש במידע האמור, בין היתר, לצורך יצירת קשר עם המשתמש ומתן שירותי דיוור ישיר בהתאם לכל דין.

 • הארגון לא תהא אחראי בדרך כלשהי לכל מידע שיתקבל אודותיך מצדדים שלישיים כלשהם ואשר אינם בשליטת העסק באופן ישיר. בכל מקרה כאמור, יהיה עליך לבדוק את הנהלים לשמירת הפרטיות ותנאי השימוש של אותו צד שלישי כי באתר עשויות להיות קישוריות המובילות לאתרים אחרים. 

 • הארגון משתמש בצד שלישי כגון PayPal (פייפאל) בכדי לחייב את כרטיס האשראי שלך ולכן הארגון אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.

 

ביצוע הזמנות ותשלום/ביטול עסקה והחזר מוצרים

 • בעת ביצוע ההזמנה הנך רוכש מוצר באתר המפעיל שירותי סליקה מאובטחים ומנוהל במערכת הזמנות חכמה.

 • במידה וימסור הלקוח פרטים לא נכונים או כוזבים אודותיו או אודות כרטיס האשראי, לרבות מספר כרטיס, תוקף כרטיס, ת.ז., כתובת או כל פרט אחר שלא יאפשר לעסק לבצע את העסקה, אזי העסק לא יהיה מחויב כלפי הלקוח בשום תנאי. העסקה תחשב כסופית רק לאחר קבלת התשלום או אישור החיוב ע"י חברת כרטיס האשראי. טרם מימוש תנאים אלו, אין כל התחייבות מצד החברה לביצוע העסקה, אולם במקרה של בעיות בחיוב כרטיס האשראי ייצור נציג העסק קשר עם הלקוח.

 • תנאי תשלום : אשראי  או פיי פל.

 • ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים: לפי חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 רשאי צרכן לבטל עסקה בהודעה בכתב למייל של בעלת הארגון עד 14 יום מיום קבלת המוצר. נא צור קשר כאן. עלות משלוח ההחזרה חלה על הלקוח. חובת הצגת קבלה בעת ההחלפה ו/או ההחזרה ו/או ביטול עסקה .

 • ביטול ההזמנה לפני שליחת מוצר פיזי לא יגרור חיוב נוסף, ויוחזרו הכספים ששילם הלקוח בגין העסקה כולל דמי המשלוח. זיכוי כספי יינתן עפ״י האמור בחוק.

 • ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, באריזתו המקורית, כאשר התוויות מחוברות - תוך 2 יום מקבלתו. עלות משלוח ההחזרה חלה על הלקוח.

 • החזר כספי ינתן בזמן של עד 14 יום מיום קבלת המוצר כל עוד שלא נעשה בו שימוש, והוא באריזתו המקורית, בצירוף התיקט שמחובר ובצירוף הקבלה.

 • צריך להודיע לנו במייל מיידית כי ברצונך להחזיר את המוצר. לפני החזרת המוצר תשלחו מייל לקבל אישור. נא להחזיר את המוצר דרך חברת בוקסית משלוחים. ניתן להחזיר את המוצר עד יומיים לאחר קבלת המוצר. אין לנו אחריות על החזר הפריט.

 • ההחזר הכספי יעובר תוך מקסימום 14 יום ממועד קבלת הפריט, אך ורק לכרטיס האשראי שממנו בוצעה ההזמנה. הוא יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).

 • מההחזר הכספי ינוכה עלות בפועל של המשלוח.

 • אין החלפות/החזרות עבור פריטים שנרכשו במבצע או חינם.

 • אין החזר כספים על חבילות שלא נאספו וחוזרות חזרה אלינו.

 

אספקה ומשלוחים 

 • אספקת המוצרים לרוכשים מבוצעת באמצעות חברות שליחויות בשם בוקסית משלוחים (או חברה דומה). המשלוח מגיע למרכז השירות הקרוב ביותר לביתך. החבילה נשמרת עד 5 ימי עסקים בחנות ולאחר מכן תוחזר לשולח. ביום המשלוח הלקוח מקבל SMS והוא צריך לגשת איתו לחנות בשעות הפעילות עם תעודה מזהה. ניתן לבחור בעצמך את המיקום המועדף עלייך ולציין בהערות בזמן ביצוע ההזמנה. ניתן לבדוק באתר של  BOXIT איפה המקום הכי קרוב לביתך:

https://boxit.co.il/box2box/#

 • ברגע שהמוצר יגיע אתם תקבלו הודעת sms למעקב אחרי ההזמנה. ותצטרכו לאסוף את המוצר בעצמכם בלי לחכות לאף אחד בבית. דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה.

 • המשלוח אינו חינם!

אחריות/ קניין רוחני וזכויות יוצרים

 • בעלת הארגון או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לכל לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.

 • אם יש טעות קולמוס בתיאור הפריט, לא יחייב הלקוח את העסק ו/או את הנהלת האתר.

 • בשל ההבדל בין מסכים שונים, התמונה עשויה לא לשקף את הצבע האמיתי של הפריט. תמונות הפריטים באתר נועדו להמחשה בלבד ויתכן שיהיו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין הפריטים הנמכרים בפועל. בכל מקרה לא תישא העסק או הנהלת האתר באחריות כלשהי אם יש הבדל בצבעים או בתמונות מהמוצרים שנרכשו בשום נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.

 • הארגון אינו אחראית לעיכובים באספקת הפריטים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, כדוגמת תקלות, אסונות טבע, עיכובים, שביתות, סגר, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.

 

הגבלת אחריות ושיפוי

 • המידע הנמסר באתר אינטרנט זה הינו מידע כללי ואינפורמטיבי בלבד, ויכול לשמש כמקור מידע למשתמשים באתר בלבד. אין להציג מידע זה ו/או תשובות הניתנות במסגרת אתר אינטרנט זה, בפני כל גוף או גורם חיצוני ואין להסתמך עליהם לכל צורך אחר. המידע והייעוץ הניתנים באתר זה אינם יכולים לשמש כבסיס לכל הליך משפטי ו/או אחר וכל שימושם הוא ככלי המשמש בסיס להערכה אפשרית של זכויותיו של משתמש/ת כזו או אחר/ת. 

 • הארגון ממליץ לנהוג כצרכן נבון וזהיר ולבצע את כל הבדיקות הדרושות, טרם ביצוע פעולה כלשהי ו/או טרם רכישת שירות כזה או אחר, בין אם באמצעות האתר ובין אם באמצעות כל כלי צרכני אחר.      

 • הארגון לא תישא באחריות כלשהי בגין השירותים המוצעים באתר, לטיבם, איכותם, זמינותם, אמינותם, עלותם, המצגים שניתנו בגינם, הבטחות, הנחות, התשלום בגינם וכן לכל נזק, אובדן ו/או הפסד, בין ישירים ובין עקיפים, שייגרמו כתוצאה ו/או בקשר לשירותים ו/או המוצרים ו/או ההתקשרות בין הצדדים, והנך פוטר בזאת באופן מלא ומוחלט את העסק ו/או מי מטעמה מכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מן האמור.             

 • הארגון אינה מתחייבת לזמינותו של האתר והיא לא תישא באחריות כלשהי להפסקות ו/או הפרעות ו/או ניתוקים ו/או נזקים ו/או הוצאות אשר יגרמו לך בקשר ו/או כתוצאה מהשימוש באתר, במישרין או בעקיפין, וכן לא תישא באחריות כלשהי לכל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרמו בעקבות פריצה לאתר ולמאגרי המידע שלו. הנך מוותר בזאת על כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלשהי כנגד החברה ו/או מי מטעמה בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד שייגרם לך כתוצאה מהאמור לעיל.                

 • הארגון רשאית להפסיק, בכל עת, את פעולת האתר ו/או חלקים ממנו, בין באופן זמני ובין קבוע, בין לצורך ביצוע עבודות תחזוקה, שיפורים או שינויים ובין בכלל. החברה לא תהיה אחראית לכל שינוי, השעיה, הפרעה בפעולת האתר וכמובן שלא תהיה אחראית אם וככל שבמהלך השינוי נגרמו איזשהם שינויים בפעולתו של האתר.

 • הארגון ו/או מי מטעמה לא תישא באחריות כלשהי לכל תוכן ו/או פרסומת ו/או מוצר ו/או מידע אחר המצוי באתר וכן לכל תקלה ו/או ליקוי ו/או וירוס המצוי ו/או הנובע מהם.  

                     

זכויות יוצרים

 • https://www.g--d.net    https://www.galitdorit.com  כל זכויות הקניין הרוחני באתר מכירות זה הינו רכושה הבלעדי של הארגון בשם "גלית דורית" “Galit Dorit” “G-D”. 

 • הנך מצהיר ומאשר בזאת, כי כל הזכויות באתר על כל מרכיביו, לרבות הנתונים, המידע, הדפים, התכנים, הלוגו, סימני המסחר, מאגרי המידע, הידע, התמונות, הטקסטים, העיצוב, הגרפיקה, הציורים, השרטוטים, הרישומים, קבצי אודיו, וידאו, קוד מקור ו/או כל מידע אחר הקשור ו/או הנוגע לאתר ו/או הפעלתו ו/או אופן השימוש בו הינם בבעלותה הבלעדית של העסק ו/או של מי מטעמה, ואין לראות במידע ובשירותים המסופקים על ידי החברה באתר כמקנים רישיון כלשהו ו/או זכויות כלשהן בקניינה הרוחני של העסק ו/או של צדדים שלישיים.  אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, סרטונים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של העסק מראש ובכתב. אין לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר. אלא אם ניתנה הסכמה לכך מראש ובכתב.

 • השם "גלית דורית" “Galit Dorit” “G-D” וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של הארגון בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 • כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של הארגון.  שם האתר , סימני המסחר הינו קניין בלעדי של בית העסק ואין לעשות בהם שימוש ו/או להעתיק ו/או אחר לרבות זכות יוצרים.

 • יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.

 • המשתמש באתר זה מסכים לשפות את הארגון בכל חבות משפטית ו/או נזק ו/או הוצאה שיגרם לו כתוצאה משימוש בניגוד לדין ו/או לתקנון.

 • כל משתמש ומזמין חובה להיות בגיל 18 ברכישת באתר , במידה ולא השימוש באתר יחשב כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.

אם יש שאלות אנא צור קשר