הצטרפו לשמור שבת!

ולהמתקת דינים!

project shabbat222.png

עקב המצב בעולם הקמנו פרויקט ואנו מבקשים שכל יהודי יצטרף לשמור שבת:​