תתעוררו! בדיקות קוביד יצאו חיובי מהמים!

שמו מים בבדיקות קורונה ויצא חיובי... אולי המים מורעלים?