שלחו לנו סרטון מחצי חינם - כל המחוסנים מסביב מופעים בבלוטוס!!!

יש זריקות שבהם אנשים עכשיו מופיעים בבלוטוס. זה לא קורה לכולם תלוי בזריקות שקיבלו! מתוך הגוף שלהם הם מתחברים לבלוטוס. תנסו את זה לבד!

[זה מופיע כמו מספר ואותיות של 12]