רוסיה רוצה שכל העולם ידעו שיש מעבדות של נשק ביולוגי באוקראינה!!!