רוסיה | אוקראינה | ארה"ב | סין - מלחמה בפתח - הינוקא אמר מה יהיה לפני שיבוא משיח!