רואים סימנים ברורים! בעניין מלחמת גוג ומגוג! מי זו החברה ששולטת בשפיץ? – גלית דורית365 צפיות