!קליפת פרס זה רוסיה! מי יתחיל את המלחמה? תתכוננו! שלא יהיה!