קיבלו בצע כסף! / הגאולה מתעכבת כי הקב"ה מחכה ל 80% שאולי תעוררו!