קורה עכשיו! מספר מדינות ברחבי העולם עוצרות אנשים לא מחוסנים להיכנס לבנק!