עידן הרובוטים התחיל / חיילים רובוטים / אנשים היברידיים