עולם שטוח או כדורי? "יש 7 ארצות בכדור הארץ ויש שם יצורים!"?