עד כמה מדקדקים עם האדם למעלה בשמים? פחד פחדים! - גלית דורית

"דע מה למעלה ממך, עין רואה ואוזן שומעת, וכל מעשיך בספר נכתבים" (משנה אבות)


- לע"נ רבי חיים ויטאל זצוק"ל -

161 צפיות