עדות: "נולדים ילדים עם ראשים גדולים (פי שתיים) אחר החיסון"! הרב מאיר שמואלי שליט"א
557 צפיות