סוד תיקון חוה


בס"ד

הרשעים הכניסו ארס הנחש לדברים מסוימים בעולם הזה שלנו - יש אומרים במים ובזריקות! ראו את הסרטון הזה קודם להבין עוד:

174 צפיות