סוד מעלת ארץ ישראל וסוד המוות! האם זה כואב למות? גלית דורית

המוות בארץ ישראל שונה מהמוות בחוץ לארץ! זה לא אותו מלאך המוות שבא לקחת את נשמת האדם!

כשאדם עוזב את ארץ ישראל - מחליפים לו את נפשו עם נפש זמנית! דברים לא פשוטים!137 צפיות