סוד ארס הנחש - שמכוון לכל האנושות! רק תפילות להשם יתברך שנזכה לגדולה הפסח הזה!