מסר נסער מהרב יקותיאל פיש: "מי שלא קופץ לאש אוי לו ואוי לנפשו!"

"יש לך מידע ואתה לא נותן אתה תתן על זה את הדין!"