מסר משמעון האוטיסט מלפני כמה חודשים - מכל המדינות בסוף ישארו מעט מאוד אנשים – חזק!

"העולם יהיה הרוס בעתיד!"