מסר מצדיק נסתר: "השם התחיל לקחת את העניינים בידיים"! להתכונן!