מסר מצדיקים בעניין המלחמה! האם המלחמה תהיה גרעינית? 28/2/2022