מסר מהאוטיסט בן: "העולם הוא לא מקום טוב כרגע"

כל המסר המלא ללא צנזור

מתוך תקשור: בן גולדן, ג' תשרי תשפ"ב 9/9/2021