מסר מדניאל: תפסיקו להאמין ברשעים! העולם הגשמי / עולם השקר ייעלם!