מסר מדניאל: יש קבוצה של משוגעים שמאמינים בשטן עצמו !

בס"ד