מסר מדניאל: יש מלא מחנות פימה בא”י! אנחנו באמצע מע"3! החרדים על הכוונת!