מסר מדניאל: הכל "שין קוף ריש" – בעניין אנרגיה חופשית/האם יש כזה דבר חשמל חינם?