מסר מדניאל: אנשים הולכים עם עיניים סגורות לכיוון הגיהנום! מי שמאמין בהשם ישרוד ומי שלא אין לו סיכוי!

בס"ד

דניאל רומז במסר הזה לגבי ההכשרים: "ההכשרים ממש במצב של סימן שאלה כמעט כולם!"


206 צפיות