מסר מדניאל: אנחנו נחיה לנצח נצחים

בס"ד

"יש כמה צדיקים שעוד מחזיקים מעמד אבל הם כל כך מעטים שפשוט כמעט לא רואים אותם!"