מסר מדניאל: אין עוד הרבה זמן! | בעניין התאונה שהייתה בירושלים | מי אתם חושבים שולט באמת?

בס"ד