מסר מדניאל: איך עם ישראל יכול להיות כ"כ טיפש ?

דניאל חושף כמה סודות!

מתוך תיקשור:

זה יהיה כמו יציאת מצרים!

ז' שבט תשפ"ב