מסר מדניאל: אחרי החגים המצב יהיה הכי קשה שהיה אי פעם בכל העולם!!!

כל העולם בסכנה!

פאניקה עולמית!