מסר מבנימין: מה אתם חושבים שקורה עכשיו? השעות האחרונות שנשארו לנו עד הגאולה!
בס"ד

מסר מבנימין מתוך תקשור כ"א שבט תשפ"ב