מסר מבנימין: "הכוכב מתקרב" | "עוד מעט כסף לא יהיה שווה כלום" | בעניין דניאל האוטיסט !

בס"ד

מתוך התיקשורים:

י' שבט תשפ"ב

יד שבט תשפ"ב

בנימין האוטיסט חושף: מי זה דניאל האוטיסט מה יקרה בחודש אדר ומה עם הבנקים!

השביט לא רחוק, השביט בא ישר מהקב"ה, ה' שלח אותו כבר הרבה פעמים בהיסטוריה כדי להעניש את העולם, שיפתחו את העיניים!

הקב"ה לא יהרוס את א"י, אבל הוא כן יהרוס את מ"י!

כסף לא יהיה שווה כלום, אפס!

מה יקרה החל מראש חודש אדר ב'