מסר מבן האוטיסט: בשנה הזאת שנת שמיטה אנחנו נראה ניסי ניסים! - גלית דורית


מתוך תקשור: כג' תשרי תשפ"ב - "אל תהיו פיל שמובל על ידי העכבר"