מסר לעתיד לבוא: אחד כפול אחד שווה לאחד! שיבוטים ורובוטים...