מסר לכלל ישראל: השם החריב את העולם בעבר והוא יחריב בעתיד!

מי אלו שישארו בסוף?