מסר חשוב מאוד מדניאל האוטיסט: אחרי שמחת תורה יתחיל מצב מאד מאד קשה בעולם – כל העולם יהיה בהלם!

אחרי שמחת תורה יתחיל מצב מאד מאד קשה – כל העולם יהיה בהלם! ורק אלה שמאמינים לגמרי בקב"ה ותורתו יוכלו לשרוד את העתיד הלא רחוק שיהיה לנו ולכל העולם!


המלחמה תהיה בקרוב, תתכוננו!
חלק מהאנשים יכנסו לבונקרים!