מסר חזק מבנימין האוטיסט: מלח"ע ה-3 + השביט יביאו הרס עצום על כדור הארץ

בעניין השביט והמלחמה...

הסוף באופק! מי שמאמין בקב"ה ינצל!

בעתיד השם ייקח את אבני אלגביש כמו שהיו חצי אש וחצי קרח במכת ברד במצרים וזה יהרוג הרבה מאוד רשעים