מלחמת העולם השלישית התחילה עם נפילת מגדלי התאומים! מידע חשוב!
דגשים חשובים מהמסרים האחרונים של דניאל בעניין נפילת התאומים ומלחמת עולם השלישית: