מוות קליני - אדם שהראו לו משמים שבגלגול שעבר שלו הוא היה במצרים עבד לפרעה!210 צפיות