מה הם הקללות שקיבלו אדם חוה הנחש והארץ? | – גלית דורית116 צפיות