מה אמר הרב ישראל אברג'ל על החיסונים והשואה שאנו נמצאים בה עכשיו?