מדוע אנשים מקבלים נגעים בגופם? (מחלות עור) ויש להם צרות!