כשבני אדם לא כשרים כאן למטה ניתנת רשות לצד השמאל לשלוט - גלית דורית209 צפיות