כל הממשלות ייעלמו בעתיד – ובעתיד כולם ידעו את ממשלתו של הקב"ה בלבד!198 צפיות