כיסוי ראש לאשה | איפה זה כתוב? רוב הנשים לא מבינות מדוע צריך לשים כיסוי ראש! [מקורות]


תיקון ב- 29:02 הכוונה שהבבא סאלי אמר שאשה שלובשת כיסוי ראש "פאה מכינה לעצמה חומר הסקה שבו ישרפו אותה בגהינום”