כולם משועבדים לחברה אחת בעולם! הגיע הזמן שתדעו את האמת! מאפיה עולמית!

מי הם השליחים של הס"מ?

איך קוראים לחברה של הס"מ?

מי הם? יש חברה אחת שולטת על כולם!

בס"ד

חלק 1


חלק 2

חלק 3

רבי אלון ענוה מצטט חלק מאג'נדה 2030


חלק 4

מקוצר בעניין המים בישראל בשליטת אג'נדה 2030