יום המשפט! את כל המעשים השם יביא במשפט! כמה צריך להיזהר! - גלית דורית