חשוב! עדויות מאנשים על ריסוסים בארץ! חשוב

הנשק השקט!