התכנון של גוג זה לכבוש את כל העולם! הסבר למלחמת גוג ומגוג שבפתח! (שלא יהיה!)


איכות סאונד יותר טובה!
סליחה על איכות הסאונד. נא להאזין דרך מחשב!